top of page

Στο μικροσκόπιο οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στον Αγροτικό Τομέα

Ένα καινοτόμο 4ήμερο σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Με την υποστήριξη του Πράσινου Ταμείου


Το φαινόμενο της κλιματικής κλίσης είναι γνωστό πως επηρεάζει όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής, και ο αγροτικός τομέας δεν αποτελεί εξαίρεση. Μέσα από αυτό το φαινόμενο, αναδύονται ερωτήματα και ανάγκες για την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση των φυσικών πόρων, καθώς και για την ανάπτυξη πολιτικών προς αυτήν την κατεύθυνση.


Σε αυτό το πλαίσιο, διενεργείται το τετραήμερο σεμινάριο με θέμα «Μέτρα προσαρμογής του αγροτικού τομέα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» με αφορμή το έργο «ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ. Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων», που διοργανώνεται από την Κοινσεπ Δράση και Ενέργεια, με την υποστήριξη σημαντικών φορέων, όπως το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και τον Σύλλογο Κερασιωτών Πηλίου. Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη καινοτόμων δράσεων για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, δίνοντας έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη Λίμνη Κάρλα. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η ανάδειξη του περιβαλλοντικού έργου της περιοχής, αλλά και η σημασία της ίδιας της λίμνης, έτσι ώστε να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες περιοχές στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.


Το πρώτο διήμερο του σεμιναρίου, με τις θεματικές «Κλιματική αλλαγή: θεωρητικό υπόβαθρο και μελλοντικές προγνώσεις» και «Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με έμφαση στον αγροτικό τομέα και σχετικά μέτρα προσαρμογής» πραγματοποιήθηκε επιτυχώς το Σάββατο 15 και Κυριακή 16 του Οκτώβρη στο Συγκρότημα Γαιόπολις, το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα. Οι επιστήμονες που εκπόνησαν τις διαλέξεις ήταν ο Δρ. Κέππας Σταύρος, Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Δρ. Ηλίας Αναστασόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Φάνης Γέμτος, Γεωπόνος και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Κώστας Γκούμας, Γεωπόνος, Διευθυντής Εγγείων Βελτιώσεων και. πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/Κ.Ε., ο Μπαρμπούτης Τάσος, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος του Δ.Σ. ΕΘΕΜ, πρ. Γραμματέας ΤΕΕ/ΚΔΘ και Μέλος Ε.Δ.Υ.ΘΕ, ο Κυπαρίσσης Άρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και ο Κατσούλας Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιπλέον, τα θέματα που αναλύθηκαν ήταν η σχέση μετεωρολογίας και κλιματικής αλλαγής, οι νέες τεχνολογίες και καλλιέργειες με γνώμονα το υπό συζήτηση φαινόμενο, η κλιματική αλλαγή και οι εφαρμογές κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης φυσικών πόρων, το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας και οι προοπτικές του Ταμιευτήρα Κάρλας σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, η διαχείριση υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας υπό την απειλή ξηρασίας και κατάρρευσης οικοσυστημάτων στις νέες κλιματικές συνθήκες, καθώς επίσης και η δορυφορική τηλεπισκόπηση και κλιματική αλλαγή σε φυσικά οικοσυστήματα.


Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου θα διενεργηθεί το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 του Οκτώβρη, στο Θερμοκηπιακό Πάρκο του Τμήματος Γεωπονίας και Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βελεστίνο Μαγνησίας. Οι συμμετέχοντες, πέραν των διαλέξεων, θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του θερμοκηπιακού πάρκου και να ενημερωθούν για τα πειράματα που διενεργούνται εκεί, τα οποία αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και αυτοματισμούς με στόχο την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.


Η δράση αυτή, όπως προαναφέρθηκε, εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ. Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων», και υλοποιείται από την ΚοινΣΕπ «Δράση και Ενέργεια” (Συντονιστής εταίρος), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και τον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Κερασιωτών Πηλίου, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών.

Παράλληλα, δείχνει την ευαισθησία του Πράσινου Ταμείου για την προστασία των οικοσυστημάτων, αναδεικνύοντας καινοτόμες δράσεις στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που φέρνει η κλιματική αλλαγή.

Όλες οι πληροφορίες στο Site του προγράμματος: www.karlaclima.gr ή/και στις σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυαΕκ μέρους του έργου


ΚοινΣεπ Δράση και Ενέργεια
Τίτλος έργου: "ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ. Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων"

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2021

Άξονας: Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος,

Μέτρο: Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες,

Yπο-μέτρο A:«Α1. Κλιματική Αλλαγή» & A2. «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος»

Προϋπολογισμός: 50.000€, Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Δικαιούχος:Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Δράση & Ενέργεια»”

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page