Ντόρρις

Ο πιο πιστός φίλος που είχα ποτέ

Ντορρις

Dog Walking on a Sunny Day
Family in Fall
At the Vet
dogs in sweater

Στιγμές από την ζωή της Ντόρρις

Smiling Groomer
Doggy Hairdresser
Dog Groomer
Happy Pup
Puppy Portrait
Rain

............................................